Gorrrący NEWS!Mamy mega news'a! Otóż, jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr Jerzy Pytko został kierownikiem naukowym szkoleń organizowanych przez Dentomax.

W pierwszych dniach czerwca nawiązaliśmy współpracę z cieszącym się wielkim uznaniem i popularnością, która wykracza daleko poza granice naszego kraju, wybitnym specjalistą w dziedzinie protetyki.

To dla nas ogromne wyróżnienie i prestiż. Wierzymy, że korzyści z tej współpracy wyniosą przede wszystkim nasi klienci – uczestnicy przeprowadzanych przez Dentomax kursów. Dzięki temu bowiem wzrośnie poziom merytoryczny naszych projektów edukacyjnych.

Ponadto, dr Jerzy Pytko rozpoczął współpracę z laboratorium protetycznym Lab Estetic. Pracujący w laboratorium technicy oraz współpracujący z Lab Estetic lekarze stomatolodzy będą szkolili się pod okiem tego znakomitego praktyka.

Dr Jerzy Pytko - absolwent wydziału stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach wykładowca i nauczyciel zawodu w Szkole Medycznej Techników Dentystycznych w Łodzi. Przez 12 lat jako starszy asystent w Instytucie WAM w Warszawie prowadził szkolenia na drugi stopień specjalizacji z protetyki. Kolejne 10 lat pracował jako kierownik przychodni stomatologicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek założyciel i wieloletni wykładowca w SPLD. Uczestnik wielu szkoleń teoretycznych i praktycznych w Niemczech i USA. Ponad 40 lat prowadził prywatną praktykę stomatologiczną najpierw w Łodzi, a następnie w Warszawie.

1 lipca - nowa ustawa o działalności leczniczej

ZOZ-y zastąpią podmioty lecznicze
Zmiany w prawie. Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy, które wprowadziła uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta nowa Ustawa o działalności leczniczej.

Wśród najważniejszych zmian, na jakie należy zwrócić uwagę to nomenklatura: znikają bowiem ZOZ-y, indywidualne oraz grupowe praktyki lekarskie. Ich miejsce zajmą podmioty lecznicze i praktyki zawodowe. Celem tych zmian jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Zmiana pociąga za sobą dość istotną konieczność – obowiązek ponownej rejestracji już z nową nazwą. Według przepisów lekarze mają na to trzy miesiące od wejścia tych przepisów w życie. Jednak wciąż (przełom czerwca i lipca) nie ma jeszcze odpowiedniego rozporządzenia.

Pracownicy biura okręgowej izby lekarskiej w Białymstoku uspokajają i tłumaczą, że na razie brakuje odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych do tego aktu prawnego. W związku z tym wciąż jeszcze nie wiadomo jak te zmiany mają zostać w praktyce przeprowadzone.

- Gdy tylko pojawi się właściwe rozporządzenie, niezwłocznie poinformujemy o tym lekarzy na naszej stronie internetowej – usłyszeliśmy od pracownika biura.

Możliwość wykonywania zawodu przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę i położną w przypadku praktyki grupowej będzie możliwe wyłącznie w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.

Według nowego prawa podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, spzoz-y, jednostki budżetowe, instytuty i centra badawcze, fundacje, stowarzyszenia, a nawet kościoły i związki wyznaniowe. Wciąż także nie ma jeszcze rozporządzenia, które będzie zawierało i określi warunki, jakie powinny spełnić podmioty lecznicze i praktyki zawodowe, w tym wymagania dla pomieszczeń i urządzeń takich podmiotów. Podmioty będą musiały dostosować się do nowych wymogów do końca 2016 roku.

Znikną też dwa rejestry placówek świadczących usługi medyczne – rejestr prowadzony przez wojewodę dla ZOZ-ów oraz rejestr indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich prowadzony przez okręgowe izby lekarskie. W myśl nowego prawa, będzie już tylko jeden wykaz – prowadzony tylko przez wojewodę. Zmiana oznacza także zmianę w sprawowaniu kontroli i nadzoru nad działalnością indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Od lipca obowiązek ten od izb przejmie właśnie wojewoda. Natomiast samorządy zawodowe będą nadal prowadziły rejestr osób wykonujących zawód medyczny.

Wpis do rejestru jest konieczny do prowadzenia działalności leczniczej. Wydanie przez wojewodę stosownego zaświadczenia na podstawie wniosku oraz oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej to warunek, aby móc rozpocząć taką działalność.

Za to będzie taniej. Spada bowiem wysokość opłaty za rejestrację. Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w przypadku praktyk zawodowych i 10% w odniesieniu do podmiotów leczniczych.

Według nowe ustawy:

Podmiot leczniczy musi spełnić następujące warunki:

- dysponować pomieszczeniem i urządzeniami odpowiadającymi wymaganiom określonym w rozporządzeniu
- stosować wyroby odpowiadające wymogom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
- zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach
- zawrzeć umowę ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej i na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta, w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.
- raz na kwartał kierownik jest zobowiązany do przekazania dla Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodowego informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot zawarł umowę.

Działalność lecznicza:

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską musi:
- posiadać prawo wykonywania zawodu
- uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- nie może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego
- dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń
- posiadać pozytywną opinię organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
- zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

7. Międzynarodowy Kongres Implantologiczny w Wiśle


Dokładnie tydzień po zakończeniu jubileuszowej 10. Bałtyckiej Wystawy Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego czyli Baltdentice w Gdańsku, kilkaset kilometrów na południe od grodu Neptuna – w mieście Adama Małysza – Wiśle, Dentomax weźmie udział w 7. Międzynarodowy Kongresie Implantologicznym.

W trakcie konferencji renomowani polscy i zagraniczni wykładowcy zaprezentują aktualne kierunki rozwoju w implantologii: zagadnienia związane z planowaniem i nawigacją 3D, implantologią małoinwazyjną oraz coraz ważniejszą kwestią odbudowy w odcinku estetycznym.

Lekarze, którzy posiadają doświadczenie w leczeniu metodami implantologicznymi będą mogli przystąpić do egzaminów Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship/Diplomate, a z myślą o adeptach sztuki implantologii zostaną przeprowadzone warsztaty praktyczne.

Kongresowi tradycyjnie już będzie towarzyszyła Wystawa firm wiodących przedstawicieli branży implantologicznej i stomatologicznej. Dentomax zaprezentuje swoje największe „gwiazdy” ze swojej oferty – unity, autoklawy oraz sprzęt i urządzenia będące elementami wyposażenia unitu i praktyki stomatologicznej.

Kongres implantologiczny to największa tego typu impreza w tej części Europy.

Według zapowiedzi organizatorów, będzie stanowił podsumowanie kolejnych 2 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Będzie też okazją do zaprezentowania jego osiągnięć na arenie międzynarodowej oraz spotkania z liderami DGOI, ICOI, New York University College of Dentistry, Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem i International Academy of Implantology. W konferencji wzięło udział wielu znakomitych specjalistów w tej dziedzinie z Polski i zagranicy: Izraela, USA, Niemiec, Rumunii.

Spotkanie implantologów odbędzie się w dniach 16 - 19 czerwca. Miejscem spotkania Hotel Gołębiewski w Wiśle.

Szum bałtyckich fal w jubileuszowym anturażu


Już całkiem niebawem - dokladnie za trzy dni 10 i 11 czerwca w halach Targów Gdańskich odbedzie się doroczna Bałtycka Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego - Baltdentica 2011. Tegoroczne targi są szczególne - bo jubileuszowe.

Na Baltdentice Dentomax jeździ od zawsze - tzn. praktycznie od samego początku tej imprezy. Targi gdańskie, choć zdecydowanie mniejsze niż te w Krakowie, nie mówiąc już o poznańskim CeDe, mają swój klimat. Taki wyjątkowy i nie do podrobienia. Datego tak bardzo lubimy tam jeździć. A z czym tym razem wybieramy się do grodu Neptuna?

Oczywiscie na naszym stoisku (jestesmy pod numerem B7) nie zabraknie naszych najjasniejszych gwiazd z oferty - zaprezentujemy unity Pandę i Vitali. Będzie można zobaczyć autoklaw Europa Evo B oraz Multisteril i Masterfluxa. Zwłaszcza ten ostatni cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem odwiedzających. Bierzemy też ze sobą system Tecno Gazu ułatwiający zorganizowanie stanowiska do dezynfekcji - ta "niby szafka" to nie jest jednak zwyczajny regał z szufladami pod autoklaw. To urządzeni, któe docenią własciciele przede wszystkim niewielkich gabinetów stomatologicznych. Ale nie tylko, bo pytają o niego także lekarze prowadzący całkiem spore kliniki - dostrzegają w nim znaczne ułatwienie jesli chodzi o ergonomiczne zorganizowanie sobie przestrzeni.

Baltdentica to już kolejne tegoroczne nasze targi. W tym roku bylismy już w Krakowie i Warszawie. Teraz czas na Gdańsk, za tydzień za będziemy w Wisle na PSI - corocznym kongresie implantologicznym. A we wrzesniu jak zwykle czeka nas CeDe.

Zatem do zobaczenia w Gdańsku. Pamiętajcie - jestesmy na stanowisku numer B7. Czekamy z atrakctjną ofertą - która zadowoli nawet tych najbardziej wybrednych, oczekujących przede wszystkim disagne'u i jakosci, jak również oszczędnych stawiających na wersje ekonomiczne wybieranych urządzeń.

Plan sytuacyjny hali targowej obejrzycie tutaj

Do zobaczenia!

Będą kontrole, jak nic...

Jak donosi w swoim elektronicznym wydaniu Nowy Gabinet Stomatologiczny, wielkoposlki urząd skarbowy wpadł na pomysł, aby zweryfikować podmioty, które (przynajmniej teoretycznie) powinny były zainstalować od 1 maja kasy rjestrujące. Padło oczywiście na dentystów. Niedalej jak dwa tygodni etemu jak Polska długa, piękna i pachnąca gruchnęła wieść, o tym, jak pewna pani naczelnik z izby skarbowej w Lublinie, wystosowała pismo m.in. do stmatologów właśnie wzywające tychże do dobrowolnego przyznania się, że coś w ich PITach jednak jest nie tak (czytaj, że ukrywają dochody). Oczywiście tamta wyjątkowo bulwersująca i niefortunna sprawa nie ma nic wspólnego z tą, z Wielkoposlki, ale przytaczamy ją tutaj po to, aby pokazać, że istnieje jakieś takie dziwne przekonanie, ocierające się nawet o stereotyp, że lekarze, a dentyści w szczególności dochody ukrywają.

Urząd Skarbowy w Wielkopolsce będzie więc sprawdzał czy w gabinetach są zainstalowane kasy fiskalne. Zdaniem NGS w samej Wielkopolsce jest 6,8 tys. praktyk lekarskich, w tym prawie dwa tysiące to gabinety stomatologiczne. Tymczasem według danych urzędów skarbowych w Wielkopolsce zainstalowało kasy dokładnie w 1535 gabinetów lekarskich i adwokackich. Łącznie na kasy wydano ok. 49 tysięcy złotych z szacowanych 300 tysięcy (sonda Gazety Prawnej).

Wygląda na to, że w innych województwach może być podobnie. Ale uwaga: to, że nie posiadamy kasy fiskalnej nie koniecznie musi oznaczać przekroczenia prawa. Jest tak w przypadku podatników, którzy nie przekroczyli 40 tysięcy złotych w poprzednim roku podatkowym, a także w przypadku osób, które dopiero zaczynały działalność gospodarczą w danym roku podatkowym i nie przekroczyły 20 tysięcy złotych obrotu. Kas nie muszą też instalować stomatolodzy, którzy pracują tylko dla NFZ i nie przyjmują prywatnych pacjentów oraz ci, którzy za wszystkie wizyty wystawiają faktury VAT.

Źródło: Nowy Gabinet Stomatologiczny