Międzynarodowa Konferencja PTS!
 Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję PTS w Białymstoku!


Wykłady zaprezentują m.in. prezydent European Organisation for Caries Research prof. Vita Machiulskiene (Litwa), konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dr hab. Agnieszka Mielczarek, przewodnicząca Środkowoeuropejskiego Oddziału ACFF prof. Urszula Kaczmarek, v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Honorata Show, prof. Halina Pawlicka, prof. Mariusz Lipski, dr Andres Forster (Węgry), dr Jean-Marie Boulley (Francja).


PROGRAM KONFERENCJI 
 
PIĄTEK 12.05.2017

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji
9.15 – 10.15 Psychologiczne aspekty bólu. prof. dr hab. Honorata Shaw
10.15 – 10.45 Zastosowanie obrazowania laserowego w profilaktyce i leczeniu próchnicy. dr Joanna Sowa.

10.45 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 13.00 Próchnica zębów w praktyce klinicznej – aktualne zalecenia. prof. Vita Machiulskiene
13.00 – 13.45 Zastosowanie abrazji powietrznej w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym. dr Paweł Andersz

13.45 – 14.30 LUNCH
14.30 – 16.30 Nowe koncepcje zastosowania kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym do odbudowy zębów po leczeniu kanałowym. dr Andreas Forster
16.30 – 16.45 przerwa kawowa

16.45 – 17.15 wykład firmy Pierre Fabre
17.15 – 18.30 Leczenie nadwrażliwości zębiny – nowe technologie. dr Jean-Marie Boulley

17.00 – 19.00 KURS PRAKTYCZNY Odbudowa zębów leczonych endodontycznie z zastosowaniem kompozytów
wzmocnionych włóknem szklanym. dr Andreas Forster
17.00 Wycieczka do Supraśl: Zwiedzanie Muzeum Ikon
20.00 Kolacja towarzyska Restauracja Arsenał

SOBOTA 13.05.2017
9.00 -14.00 SESJA PLAKATOWA

SESJA POD PATRONATEM ACFF

8.30 – 8.45 Osiągnięcia Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF). prof. dr hab.
Urszula Kaczmarek
8.45 – 9.30 Współczesne podejście do choroby próchnicowej. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
9.30 – 10.30 Wyzwania polskiej stomatologii w świetle aktualnych prognoz demograficznych. dr hab. Agnieszka
Mielczarek
10.30 – 11.30Specyfika postępowania terapeutycznego w gerostomatologii – rekonstrukcje, korekty nieinwazyjne,
stabilizacja. dr Marcin Aluchna

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.30 Skuteczność narzędzi endodontycznych w opracowaniu systemu kanałowego. prof. dr hab. Halina
Pawlicka
12.30 – 13.45 Płukanie kanałów korzeniowych: roztwory płuczące i techniki irygacji. prof. dr hab. Mariusz Lipski

13.45 – 14.30LUNCH

14.30 – 15.00 Wykorzystanie CBCT w endodoncji. Lokalizacja stanów patologicznych w trudnych przypadkach
klinicznych. dr Mateusz Szkliniarz
15.00 – 15.45 Zjawisko zużycia zębów w aspekcie klinicznym. dr Ewa Rusyan

15.45- 16.00 przerwa kawowa/ Wręczenie nagród za sesję plakatową

16.00 – 16.20 Codzienna profilaktyka stomatologiczna produktami premium. dr Paweł Zaborowski
16.20 – 17.00 Profilaktyka ortodontyczna w gabinecie stomatologicznym. prof. Ihar Takarevich


Miejsce: Hotel ibis Styles ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 25, Białystok
CENA: Taniej do 31.03.2017

Informacje i zgłoszenia: 
 Zakład Propedeutyki Stomatologii UMB
Ul. Waszyngtona 15 a
15-274 Białystok Tel. 85 7450 964

Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony: http://www.portalpts.pl/?sid=90&wid=486

Konto organizatora:
Sekcja Stomatologii Zachowawczej PTS
PKO Bank Polski S.A. 07 1020 1332 0000 1602 0995 5370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurs praktyczny w dniu 12.05.2017
Odbudowa zębów leczonych endodontycznie z zastosowaniem kompozytów wzmocnionych
włóknem szklanym.
prowadzący dr Andreas Forster
Miejsce: Hotel ibis Styles ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 25, Białystok
koszt: 300 zł, dla uczestników konferencji 200 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------