Warsztaty praktyczne: Ergonomia w gabinecie stomatologicznym, czyli praca na 4 ręce. WARSZAWA

Termin: 08/02/2020, godz: 09:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Warszawa
Prowadzący: mgr Magdalena Janowska
Punkty:
Cena: 700 zł
Warsztaty praktyczne odbędą się w gabinecie stomatologicznym ! Chcemy dać uczestnikom kursu gotowe i proste rozwiązania, aby już kolejnego dnia wdrożyć ergonomię do codziennej pracy w swoim gabinecie!
Kurs poprowadzi mgr Magdalena Janowska – specjalista higieny stomatologicznej, która podzieli się swoim warsztatem ergonomicznym, opartym o wiedzę i przydatne wskazówki poparte latami pracy. Prowadzone przez nią zamknięte szkolenia w klinikach cenione są za maksymalnie praktyczny aspekt i szkolenie całych zespołów.
Zapraszamy zespoły stomatologiczne Lekarz – Asyta, jak i osoby indywidualne!
CZĘŚĆ I – TEORETYCZNA
Wykład połączony z prezentacją na temat ergonomicznych zasad pracy lekarzy stomatologów i asystentek stomatologicznych.
CZĘŚĆ II – PRAKTYCZNA
– Ćwiczenia prawidłowej pozycji pacjenta i członków zespołu stomatologicznego, dopasowanie pozycji asysty do stomatologa, określenie punktu „0” lekarza i asysty;
– Ustalenie prawidłowej organizacji strefy pracy lekarza i asysty
– Przygotowanie narzędzi do zabiegów endodontycznych, protetycznych, stomatologii zachowawczej – wypracowanie zasad współpracy z asystą stomatologiczną w zakresie standaryzacji zabiegów; demonstracja przykładowych ‘’boxów’’ wykorzystywanych do zabiegów endodontycznych,
– Podstrefy pracy i prawidłowa lokalizacja poszczególnych narzędzi,
– Ćwiczenia z zasad komunikacji manualnej pomiędzy lekarzem a asystą (komunikacja bezsłowna),
– Strefa transferowa i jej organizacja – przygotowanie do poszczególnych zabiegów,
– Ćwiczenia prawidłowego trzymania i przekazywania instrumentów statycznych i dynamicznych,
– Opracowanie wraz z asystą prawidłowego transferu instrumentów wykorzystywanych w endodoncji , protetyce, stomatologii zachowawczej i innych,
– Demonstracja i ćwiczenia wymiany narzędzi i materiałów podczas zabiegów,
– Błędy członków zespołu w różnych aspektach procesu pracy – jak ich uniknąć?