Warsztaty Ptraktyczne: Asysta implantologiczna i chirurgiczna- praca na 4 i 6 rąk- WARSZAWA


Termin: 18/01/2020, godz: 09:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Warszawa
Prowadzący: mgr hig.stom. Magdalena Janowska
Punkty:
Cena: 600 zł
Teoria i praktyka:
1. Rola profesjonalnej asysty w leczeniu chirurgicznym
2. Anatomia szczęki i żuchwy
3. Pantomogram
4. Implant – budowa i rodzaje
5. Zabiegi chirurgiczne w szczęce (sinus lift)
6. Implantologia jako dziedzina
7. Implantacja od A do Z – etapy
8. Przygotowanie materiałów
   – instrumentarium i sprzęt
   – narzędzia chirurgiczne
   – materiały jednorazowe
9. Rozmowa z pacjentem (zgody, oświadczenia, leki)
10. Przygotowanie gabinetu
   – wyposażenie gabinetu
   – wydzielenie stref sterylności
   – dezynfekcja gabinetu
   – rozkładanie serwet, materiałów, osłon
11. Przygotowanie pacjenta
12. Przygotowanie zespołu
   – odpowiedni ubiór (zakładanie fartucha, rękawiczek, …)
   – antyseptyka rąk
13. Przeprowadzenie zabiegu implantacji
   – zasady
   – ergonomia podczas zabiegu (praca na 4 i 6 rąk)
   – zadania asysty pierwszej (czystej)
   – zadania asysty drugiej (brudnej)
14. Postępowanie po zabiegu
15. Opieka pozabiegowa